Sådan fordoblede ITU antallet af kvindelige studerende

Der er fokus på at få flere unge til at søge uddannelser inden for it. Der tales i store dele af verden om, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft inden for it og tech. Det er også tilfældet i Danmark.

Et helt oplagt sted at starte, i jagten på nu- og fremtidens medarbejdere, er at få flere kvinder til at søge optagelse på it- og tech uddannelser. For der er en tydelig skævvridning i dag. Langt flere mandlige studerende end kvinder.

kvindelig software studerende
Der er en stigning i antallet af kvindelige studerende hos ITU

Ved at sætte begge køn i spil kommer vi langt længere med de fremtidige årgange. Produkter/løsninger/services bliver bedre, når udviklerne består af både kvindelige og mandelige perspektiver – og endelig har ethvert produkt en større målgruppe, hvis det kan henvende sig til begge målgrupper når muligt.

Camilla Rosengaard
Camilla Rosengaard, Kommunikationschef hos ITU
Jeg tog, i min egenskab af at være næstformand for DigiPippi, til ITU for at mødes med kommunikationschef Camilla Rosengaard. Hun takkede ja til en samtale om diversitet, og hvordan ITU er lykkedes med at fordoble antallet af kvindelige studerende på universitets softwarelinje.

Næsten ingen kvinder
For blot få år siden var der meget få kvinder på softwarelinjen på ITU:

“I 2013 var vores optag af kvindelige studerende på 4%, når vi taler om softwareuddannelsen. Kvinderne på studiet måtte kigge langt efter hinanden,” fortæller Camilla Rosengaard.

Fra 2016 til 2017 steg antallet af optagede, kvindelige, studerende fra 11% til 22% på softwareuddannelsen. Vi er fortsat et stykke vej fra et, i mine øjne, ønskværdigt 50/50 mix af mandlige og kvindelige studerende, men lad os her på bloggen fejre enhver fremgang – og belyse, hvad der virker godt!

Hvorfor søger pigerne ikke de tekniske it-uddannelser?
Der er mange årsager til, at kvinder tidligere har været tilbageholdende med at søge ind på ITU’s software-linje. Camilla refererer til et forskningsprojekt fra USA, der hedder “Unlocking the Clubhouse – women in computing”.

“Vi fandt, at der var mange ligheder mellem det amerikanske forskningsprojekts resultater – og det vi også oplevede her i Danmark,” fortæller Camilla.

Sideløbende med at dykke ned i forskningsprojekter, vedr. kvinder (og mangel på samme) inden for it, interviewede ITU nuværende kvindelige og mandlige studerende på universitetet på tværs af uddannelser. Der blev også talt med gymnasieelever og gymnasielærere for at blive klogere på, hvad der afholdt kvinderne fra at læse en teknisk it-uddannelse som softwareudvikling.

Studerende ved ITU
Undervisning hos ITU

Her er listet erfaringer fra ITU og fra den internationale forskning (ovenfor omtalte “Unlocking the Clubhouse”):

1. Unconscious Bias. Ubevidst og bevidst forskelsbehandler vi kønnene. Også hvor der reelt ikke er forskelle. Forældre, lærere, kammerater, samfund præger (ubevidst og bevidst) i bestemte retninger.

2. Samfunds- og kulturmæssigt kæmper vi stadig med stereotype antagelser om, at drenge er bedre til matematik og teknik end piger (og det er der intet videnskabeligt belæg for tværtimod).

3. Pigerne er ikke så risikovillige og knap så sikre på egne evner

4. Mange kvinder er af den overbevisning, at de skal kunne kode inden, at de starter på ITU. Det skal de ikke kunne.

5. Pigerne er optagede af, om de passer ind på studiet, og de vil gerne gå på en uddannelse, hvor der er både piger og drenge

6. Pigerne vil gerne kunne se, at uddannelsen kan bruges til at gøre en forskel i verden

Nuværende studerende som rollemodeller
ITUs direktion besluttede, at der skulle gøres en målrettet indsats for at få flere piger ind på softwareudvikling. Ud fra indsamlet viden og data gik ITU i gang med at ændre informations- og markedsføringsmaterialet. Der kom et langt større fokus på, hvor kreativt og skabende softwareudvikling er, og at softwareudviklere har gode muligheder for at ændre verden.

“Softwareudvikling bliver af mange opfattet som en “black box”, der kan være svær at forholde sig til. Drengene har ofte leget med at programmere gennem deres barndom. Det har de fleste piger ikke. Vi har derfor lagt vægt på at gøre det abstrakte konkret ved at få de studerende til at præsentere flere eksempler på projekter, som de laver undervejs i studiet. Allerede tidligt i uddannelsen kan de studerende nemlig skabe ret imponerende ting, og de er gode til at formidle det. De studerende har derfor, i forhold til tidligere, fået en langt større plads i præsentationen af uddannelsen,” understreger Camilla.

IT universitet copenhagen
Grupperum og mødelokaler hos ITU

Der bliver også gjort mere ud af at vise studielivet. Pigerne tiltrækkes nemlig ikke kun af faglig læring. De går efter “hele pakken”. Den bliver de præsenteret for gennem video, opslag på Facebook og Instagramprofilen ITUcph og de studerendes konto ITU Student (følg #lifeatITU), der giver udenforstående et indblik i ITUs studieliv, der spænder fra kor og kaffebar over filmklub og radiostation til LAN-party og fredagsbar.

Forestillinger om stereotyper lever
“Vi møder desværre ofte stereotype forestillinger om, at softwareudvikling er for drenge, der er glade for at spille computerspil, mens de spiser pizza og drikker cola. De stereotype forestillinger ligger langt fra hverdagen på ITU, hvor mangfoldigheden er stor.

Mere end en tredjedel af vores studerende er kvinder, og de studerende her på stedet har et væld af interesser, hvilket også er spejlet i studielivet. Der er noget for enhver smag. Vi har i de senere år gjort en dyd ud af at præsentere den mangfoldighed, der eksisterer, for på den måde at påvirke de stereotyper, der hersker. Det er vigtigt for os at vise, at en it-uddannelse er et godt tilbud til alle dem, der gerne vil påvirke den verden, vi lever i. Det kommer vores studerende nemlig til i endnu højere grad i fremtiden,” fortæller Camilla.

Endelig har et vigtigt budskab været, at man ikke skal kunne programmere inden studiestart, som mange fejlagtigt tror. ITU tilbyder nu også en “bootcamp” i august for optagede studerende, så de får en blød studiestart inden den reelle start i slutningen af august Der er også startet op for “Study Lab”: Hjælp til at programmere fra andre studerende og “Live Coding”: Hvor flere koder sammen.

En overraskende sidegevinst
De mange nye tiltag, som i bund og grund blev søsat for at tiltrække flere piger, har vist sig at have den vigtige sidegevinst, at der nu også er mange flere mandlige ansøgere end tidligere. Søgningen til uddannelsen er vokset gevaldigt. Det hjælper også på drengenes interesse, at de ser, hvad man kan skabe med softwareudvikling. Drenge vil nemlig også gerne forandre verden!

“Der er allerede i dag et kæmpe behov for højtuddannede it-specialister med dyb teknisk indsigt. Det behov vil kun vokse i de kommende år, og de unge, vi uddanner, har udsigt til gode, fremtidssikrede og højtbetalte jobs med stor indflydelse på samfundets indretning. Vi har derfor fokus på, at feltet af unge, der får øjnene op for, hvad man kan med en it-uddannelse, vokser. Vi vil gerne være på nethinden hos de studerende, der kigger i retning af medicin, statskundskab og andre samfundsvidenskabelige uddannelser. Hvis man gerne vil påvirke samfundet, har man gode forudsætninger med en it-uddannelse,” siger Camilla.

ITU
IT Universitetet København

IT Camp for kvindelige gymnasieelever
Flere universiteter i DK inviterer gymnasieelever til it bootcamps målrettet piger. I påskeferien og i efterårsferien. ITU afholder en it camp for kvindelige gymnasieelever i både påskeferien og efterårsferien. Der er ca. 50 deltagere hver gang. It campen viser deltagerne, hvad man kan med en uddannelse i softwareudvikling og Data Science. Op mod 20 procent af deltagerne i påskens camp søgte efterfølgende ind på ITU.

I løbet af it campen præsenteres pigerne for “hands-on” opgaver og skal udvikle deres egen app. Emnet kan f.eks. være sundhed, hvor der også kommer fokus på sundhedsdata og big data. Eks. hvordan kan algoritmer hjælper med at løse en sygdoms gåde?

På ITU er det tilknyttede undervisere, som forestår undervisningen.
Studerende er med som instruktører, og de præsenterer deres uddannelse og deres projekter.

Tiltag der fik flere kvinder på softwarelinjen
Optaget af kvindelige studerende på softwarelinjen steg fra 11% til 22% ml. 2016 og 2017. De 11 pct. i 2016 svarer til 17 kvinder. De 22 pct. i 2017 svarer til 35 kvinder.

Her er nogle af de tiltag, som har haft en positiv effekt på antallet af kvindelige ansøgere:

1. Vis at de som kan kode er kreative. De kan gøre en forskel i verden ved at kunne udvikle deres egen løsning

2. Vær konkret; Vis eksempler på projekter og fremtidige jobs

3. Mere brug af billeder, video og de sociale medier, hvor de studerende selv fortæller om deres studieliv og projekter

4. Vis mangfoldigheden på universitetet ved at præsentere studielivet

Fortsat behov for at gøre en ekstra indsats for at tiltrække piger
Camilla Rosengaard ser, at der fortsat er behov for at gøre en ekstra indsats for at få flere piger til at interessere sig for it og tech.

“Det er vigtigt, at der er rum, hvor piger kan få lov til at lære at kode på deres egne præmisser og ud fra de interesser, som de nu har. Hold endelig fast i, at der kun er piger i DigiPippi,” lyder Camillas råd. Det gør en positiv forskel, at pigerne har deres eget fællesskab til at udforske it og tech.

Influencers og rollemodeller er vigtige i forhold til at påvirke pigernes interesse og fremtidige valg.

“Hvis vi gør noget aktivt, kan vi sagtens ændre noget. Pigerne vil gerne. De er interesserede!” slutter Camilla Rosengaard.

Fakta
I 2017 er uddannelsen softwareudvikling den mest søgte bacheloruddannelse på ITU.

På Carnegie Mellon University i Pittsburg i USA, hvor forskningsprojektet, der resulterede i bogen Unlocking the Clubhouse, har fundet sted, og man i mere end 15 år har arbejdet med diversitet, er 51% af de studerende på softwareuddannelsen i dag kvinder.

Kilde: Camilla Rosengaard

Interesselæsning
Unlocking the clubhouse Amerikansk forskningsprojekt, der kortlægger pigernes interesse og tilgang til “computing”

Det er sidste udkald, hvis den digitale verden ikke kun skal være et sted for hvide mænd (avisartikel fra Berlingske)

ITU-workshop gør teenagere til mere reflekterede medieforbrugere
ITU-studerende har med succes undervist gymnasieelever.

Undren
Jeg synes, at det er slående, at piger/kvinder tror mindre på egne evner og er mindre modige end drenge/mænd. Bange for at lave fejl. Det vidner om et og andet, som vi i vores samfund og opdragelse gør galt eller understøtter forkert allerede fra fødslen. Hvordan ændrer vi det?

/Anette Tvedergaard

2 Replies to “Sådan fordoblede ITU antallet af kvindelige studerende”

 1. God artikel, jeg vil tage med ud på DTU. Til dit spørgsmål; Min gode (kvindelige) matematiklærer fortalte os i 1987 i 1.g, om en undersøgelse, der viste, at hvis drenge fik høje karakterer mente de, at det var, fordi de var kloge. Pigerne troede, det var fordi de var flittige. Omvendt mente pigerne med lave karakterer, at det var fordi de var dumme eller dårlige til det fag (husker det ikke lige); hvor drengene mente det var, fordi de ikke havde fået læst/havde været dovne… Så det understøtter det du siger. Tror italesættelse og forbilleder kan ændre meget, men det kræver også, at vi anerkender piger som mere end søde og smukke. I nogle lande er der langt mere lige fordeling på tech-uddannelser. Mvh. Stine Andersen.

  1. Det glæder mig Stine, hvis du kan bruge artiklen og dens indhold på DTU. Jeg synes, at det er så vigtigt, at vi får begge køn med på (it)vognen! (Det synes jeg generelt inden for alle fag og brancher, men det bliver lige en kende for omfattende at forholde sig ALT lige her).

   Jamen det er da spøjst, at piger og drenge vokser om med så forskellige opfattelser af sig selv, deres evner og deres eget værd. I hvert fald her i Vesten. I Danmark. I Indien og Afrika er det eks. kvinderne, der rykker på it- og techfronten!

   Måske bunder det i, at vi, som du også antyder, hylder søde og pæne piger…? Der er ingen tvivl om, at vi også – gælder alle tør jeg godt at sige – (jeg selv inklusiv), ligger under for megen ubevidst adfærd. Jeg giver et eksempel herpå fra min datters matematiklærer.

   Jeg tror også meget på forbilleder: You can’t be what you can’t see.

   Sjovt du nævner den undersøgelse, som din matematiklærer fortalte om. Jeg har efterhånden læst om en del undersøgelser, som bekræfter dette. Senest om en forsker, der ud i en 6. klasse (tror jeg det var) spørger klassen, hvem der synes, at de er gode til matematik. Ti drenge rækker hånden op – ingen piger rækker hånden om. Efterfølgende beder hun matematiklæreren vise klassens karakterer. Topscorerne i matematik var piger! Jamen for pokker. Hvorfor har de så et forvrænget selvbillede?! Eller så svært ved at træde positivt frem?

   Jeg hører også om veninder, der gik på sproglig linje i gymnasiet, som fortæller om en matematiklærer, der hadede de sproglige klasser, og på forhånd sagde, at de ikke kunne lære en snus matematik. Overraskende nok lærte de intet matematik af ham! Efterfølgende har en af mine veninder taget kursus i matematik, og fundet ud af, at hun faktisk er virkelig god til det!

   Der er mange stereoptype opfattelser, der skal rykkes ved. Det tager tid, men det er bare med at komme i gang. Selv små skridt gør forskel. 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.